Maatregelen i.v.m. het corona virus - Update 14-01
Per 15 januari zijn versoepelingen doorgevoerd die invloed hebben op je bezoek aan Golfbaan Bentwoud. De maximale groepsgrootte buiten gaat terug naar 4 personen. Hierdoor kunnen we weer terug naar de gebruikelijke 9- of 18 holes in 3 ballen en op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag in 4-ballen. Reeds geplande boekingen kunnen worden aangevuld met een extra speler. Doe dit bij de receptie wanneer je je flight aanmeldt.

Daarnaast zijn onze buitenfaciliteiten weer geopend volgens de 'normale' openingstijden. Voor de drivingrange en oefengreens is dit tot 22.00 uur, starttijden voor de baan zijn beschikbaar op basis van de zonsondergang. Houd er wel rekening mee dat de receptie sluit om 17:00 uur en daarmee ook de lockerruimte. Restaurant Roest is uitsluitend geopend voor take-away.
Lees meer

Fiscale mogelijkheden zakelijk golflidmaatschap

Voor veel ondernemers is golfen een favoriete manier van netwerken. Het draagt immers bij aan een goede bedrijfsvoering. Zijn de kosten van het lidmaatschap dan ook zakelijk aftrekbaar? Onder voorwaarden is dit inderdaad het geval. 
 
Fiscale mogelijkheden zakelijk golflidmaatschap Volgens een nog steeds geldende uitspraak van rechtbank Arnhem kunnen kosten van een bedrijfslidmaatschap als representatiekosten gelden. Het is wel van belang dat het lidmaatschap een zakelijk doel dient en niet dat het privé-element overheerst. Van een zakelijk doel is bijvoorbeeld sprake als er in contact gekomen wordt met potentiële klanten of leveranciers en/of dat er naamsbekendheid verworven wordt in het bedrijfsblad van de golfclub (zonder dat sprake is van sponsoring). 

Representatiekosten
Representatiekosten zijn onderdeel van de niet- of gedeeltelijk aftrekbare kosten. Let er op dat de hoofdregel van de niet- of gedeeltelijk aftrekbare kosten inhoudt dat er een aftrekbeperking geldt van een vast bedrag van € 4.700 (2020). Als de totale niet- of gedeeltelijk aftrekbare kosten het drempelbedrag van € 4.700 overschrijden komen de kosten van het bedrijfslidmaatschap dus voor aftrek in aanmerking en anders niet. In dat geval is het fiscaal voordeliger voor de optionele regeling te kiezen. Dan geldt er een aftrekbeperking van 26,5% van de totale niet-of gedeeltelijk aftrekbare kosten in de VPB-sfeer (BV’s). Op die manier komt toch nog 73,5% van de kosten van het lidmaatschap tot aftrek. Voor ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen (lees de eenmanszaak/ZZP-ers) geldt voor de optionele regeling een aftrekbeperking van 20% dus een aftrek van 80%.

Sponsoring
Bentwoud vermeldt op de factuur dat het ZakelijkBentwoud-lidmaatschap deels (de startmodule van ZakelijKBentwoud) sponsorkosten betreft.  Sponsorkosten  kunnen wel volledig aftrekbaar zijn indien er sprake is van een zakelijk belang. Dit is bijvoorbeeld het geval als de ondernemer als tegenprestatie naamsbekendheid krijgt in de vorm van  een prominente vermelding van de bedrijfsnaam op een reclamebord in de hal. Als in het sponsorbedrag ook het lidmaatschap is begrepen dan is een deel niet aftrekbaar tenzij het lidmaatschap ook een zakelijk belang dient. Dan kan het deel dat ziet op de lidmaatschapskosten weer gedeeltelijk aftrekbaar zijn als representatiekosten.

Vragen over de fiscaliteit van je ZakelijkBentwoud-lidmaatschap?
Heb je vragen over de al dan niet aftrekbaarheid van je zakelijk golflidmaatschap? Neem dan vrijblijvend telefonisch contact (079 – 344 56 78) op met ons ZakelijkBentwoud-lid Martine Schwagermann van Worrell & Jetten Accountants en Adviseurs.