Nieuwsberichten

Nieuw World Handicap System (WHS)

03-11-2020
In 2021 wordt er nieuw handicapsysteem, het World Handicap System (WHS), in Nederland ingevoerd. De achterliggende gedachte van één wereldwijd systeem is dat we niet alleen allemaal dezelfde spelregels gebruiken maar ook hetzelfde handicapsysteem. Benieuwd hoe dit werkt? Lees snel verder voor een globaal overzicht! 
  • De berekening van de nieuwe WHS handicap neemt het gemiddelde van de 8 beste scores van de laatste 20. Er wordt teruggekeken naar scores vanaf 2016.
  • Het is dus van belang om in ieder geval 20 scores (vanaf 2016) te hebben om een WHS handicap te krijgen die het beste aansluit bij de huidige EGA handicap.
  • Ook in het geval van minder dan 20 scores berekent het WHS systeem een nieuwe handicap. Deze kan dan meer afwijken van de huidige EGA handicap.
  • In geval van het lopen van een individuele ronde is het van belang dat de marker de score dezelfde dag nog goedkeurt. Want alleen dan telt de score mee in de beoordeling van de weersomstandigheden waaronder werd gespeeld en de baanconditie. Deze berekening heet de PCC (Playing Conditions Calculation) en wordt in de nacht volgend op de speeldag uitgevoerd over alle goedgekeurde scores van die dag.
  • Het ziet er naar uit dat de nieuwe software voor de berekening van de WHS handicap tegen eind november/begin december 2020 gereed zal zijn. Op dat moment zullen alle leden hun nieuwe WHS handicap op de digitale pas kunnen zien.


Wat moet je weten over de invoering van het WHS in de overgangsperiode? 

  •  In de periode vanaf woensdag 16 december tot maandag 4 januari 2021 worden geen qualifying scores verwerkt en kunnen ook geen andere handicapaanpassingen worden doorgevoerd.
  • Scores die in die periode ingeleverd worden, komen in een wachtrij en worden, chronologisch, vanaf 4 januari 2021 met terugwerkende kracht verwerkt. 
  • Scores van voor 16 december, die niet voor 16 december zijn ingevoerd, zullen op geen enkel moment meer kunnen worden verwerkt, ook niet met terugwerkende kracht vanaf 4 januari 2021.
  • Van 4 januari tot 1 maart 2021 zal de WHS- en de EGA-handicap zichtbaar zijn op de digitale pas. 
  • Met ingang van de WHS-handicap op 1 maart 2021 gaan ook de nieuwe baanhandicaptabellen gelden. 
Er is dus een overgangsperiode van ruim twee maanden.

Uitgebreide informatie over het nieuwe handicap-systeem vind je hier.